Keturios svarbiausios taisyklės:

  1. Svarbiausia taisyklė: Bent vienas saugos karabinas turi būti prisegtas prie saugos lyno.
  2. Vienu metu-vienas asmuo kliūtyje.
  3. Aikštelėje vienu metu gali būti ne daugiau kaip trys asmenys.
  4. Lynu leistis galima tik tuo momentu, kai prieš tai nusileidęs asmuo būna atsisegęs ir pasitraukęs iš nusileidimo zonos.

Sutinku, kad mano nuotrautraukos, šeimininkų padarytos pramogų parke, gali būti publikuojamos internete.

1.  Pramogų parke „Ąžuolynė“, trasomis gali naudotis tik geros fizinės formos asmenys nuo 18 metų ir nepilnamečiai prižiūrimi suaugusiųjų.

2.  Asmenys norintys pramogauti privalo pasirašyti sutartį ir susipažinti su parko taisyklėmis.

3.  Klientai gali eiti į parko trasas tik išklausę instruktažą ir gavę instruktoriaus leidimą.

4.  Pramogaujant parke visi asmenys privalo klausytis instruktorių nurodymų ir reikalavimų.

5.  Asmenys pramogaujantys parke neturi teisės trukdyti nuotykių parko „Ąžuolynė“ personalo darbui ar kitiems parko lankytojams.

6.  Asmenys pramogaujantys parke negali savo elgesiu nei būdami ant žemės, nei būdami viršuje sukelti pavojaus gyvybei ar sveikatai nei sau, nei kitiems parko lankytojams.

7.  Pagal sudėtingumą trasos skirstomos į: 1 gilės, 2 gilių, 3 gilių, 4 gilių ir 5 gilių.

Asmenys įvertinę savo ir lydimų asmenų galimybes gali savo nuožiūra pasirinkti sekančias trasas:

8.  Pramogų parke yra draudžiama:

Saugumo reikalavimai lankantis pramogų parko trasose:

9.  Uždėtos saugos įrangos negalima apsikeisti su kitais, instruktoriui nepatikrinus ar įranga uždėta gerai negalima eiti i trasas.

10.  Būnant trasoje būtina laikytis saugumo reikalavimų, visada privalote įsitikinti, kad Jūs prisitvirtinę prie saugos lyno arba saugos kilpų, bent vienu karabinu. Pereinant nuo vieno trasos elemento prie kito, karabinus reikia perkabinti po vieną, kad visuomet vienas karabinas būtų užsegtas ant saugos lyno. Niekada negali būti atsegti abu karabinai vienu metu. Prieš pradedant kiekvieną trasos elementą reikia įsitikinti jog karabinas gerai prisegtas prie saugos lyno.

11. Lynai skirti prisegti karabinus yra pažymėti raudona spalva.

12.  Lynai skirti nusileidimams pažymėti geltona spalva. Tada turite naudoti karabiną su ratukais. Nusileidimą pradėkite saugiai laikydamiesi už virvių. Negalima laikytis už lyno ar jį liesti leidimosi metu. Draudžiama pradėti leistis lynu, kol kitas asmuo dar yra skrydžio nusileidimo zonoje! Nusileidę kojomis siekite žemę arba spec. Platformą ir bėkite ta pačia kryptimi kol galėsite sustoti ir atkabinti karabiną.

13.  Vienoje trasos atkarpoje vienu metu gali būti tik vienas asmuo. Draudžiama eiti į kliūtį, kol jos neįveikė priekį einantis asmuo. Ant aikštelės prie medžio gali būti nedaugiau kaip trys asmenys.

14.  Visi asmenys turi pradėti nuo pradinės trasos, kur parko instruktoriai visus apmoko naudotis saugos įranga ir jos priedais. Kitose trasose asmenys pramogauja patys neprižiūrimi „Ąžuolynės“ parko darbuotojų ir laikydamiesi nurodymų, su kuriais jie buvo supažindinti instruktažo metu.

15.  Tuo atveju jei pritrūksta jėgų ir matote, kad tikrai nepajėgsite užbaigti trasos, kvieskite instruktorių, kuris padės jums saugiai pasiekti žemę.

16.  Trasose galima naudoti tik „Ąžuolynės“ parko darbuotojų išduotą saugos įrangą ir tik šiose taisyklėse nurodyta tvarka.

17.  Jūs privalote informuoti „Ąžuolynės“ pramogų parko darbuotojus ir užregistruoti raštu visus įvykius dėl kurių buvo ar gali būti padaryta žala svečio ar kitų asmenų sveikatai, gyvybei, turtui, o taip pat apie visus nelaimingus atsitikimus įvykusius trasose ar parko teritorijoje.

18.  Asmenys privalo pasirūpinti tinkama apranga, kuri netrukdytų laisvai judėti ir tinkama avalyne. ( geriausia yra sportinė apranga ir sportiniai bateliai, su šlepetėmis ar batais su kulniuku i trasas neįleidžiame).

19.  Trasose rekomenduojame mūvėti pirštines.

20.  Mobilūs tel., piniginės ir kiti daiktai kurie lengvai gali iškristi, turi būti saugiai laikomi, kad nesužalotų ar nekeltų pavojaus sveikatai sau ar aplinkiniams pramogaujant trasose.

21.  Parko personalas neatsako už daiktus paliktus parke.

22.  Iškilus kokiems neaiškumams ar klausimams prašome visada kreiptis į parko darbuotojus.

 Nesilaikant nurodytų taisyklių parko lankytojas gali būti pašalintas iš parko teritorijos!